Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

София, ул. Дякон Игнатий 9

 

Въпроси по процедурата можете да задавате на:

questions@concession-pdv.bg