Указания за регистрация:

Извършването на регистрация е необходимо за достъп на потребителите до информацията и документите, публикувани в Електронната Информационна зала на Интернет страницата на проекта - част Работно пространство (data room). Това е информация, която е чувствителна по своя характер, което налага регистрация. Обявлението за концесията, решението за откриване на процедурата, документацията за концесията, включително проекта на концесионен договор, както и обосновката на концесията, са достъпни без регистрация.

Потребителите следва да се съобразят със следните указания за регистрация:

  1. Потребителят попълва задължителните полета в регистрационната форма;
  2. След попълване на задължителните полета и изпращане на регистрационната форма, потребителят получава e-mail с указания за активиране на профила.

Регистрация

Съгласен съм личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани от МТИТС във връзка с получаването на достъп до Работното пространство за срок не по-кратък от провежданата процедура за определяне на концесионер на летище Пловдив
Уведомления по е-мейл
Полетата отбелязани със * са задължителни
Новини
Начало | Новини

Съобщение във връзка с процедурата

26 Февруари 2021 00:00 (GMT+2)

Днес, 26 февруари 2021 г. в Официален вестник на Европейския съюз е публикувано Обявление за поправка 2021/S 040-101195, с което е удължен срока за подаване на заявления и оферти до 24 март 2021 г. Изменената Документация за концесията е публикувана в Националния концесионен регистър по партидата на концесията, както и на нарочно създадената страница на конц...

Съобщение във връзка с процедурата

23 Февруари 2021 00:00 (GMT+2)

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с Решение № РК-7 от 23.02.2021 г. одобри Обявление за поправка на Обявление № 2020/S 045-107466, публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз на 4 март 2020 г. Със същото решение са одобрени и изменения на Документацията за концесията. Обявлението предвижда срокът за под...

Съобщение във връзка с процедурата

30 Ноември 2020 00:00 (GMT+2)

Днес, 30 ноември 2020 г. в Официален вестник на Европейския съюз е публикувано Обявление за поправка № 2020/S 233-576434, с което е удължен срока за подаване на заявления и оферти до 25 февруари 2021 г. Изменената Документация за концесията е публикувана в Националния концесионен регистър по партидата на концесията, както и на нарочно създадената страница на...

1 2 3